Bine aţi venit pe site-ul scriitoarei  Lucia OLARU NENATI, unde puteţi găsi informaţii despre activitatea sa literară,  publicistică, ştiinţifică,  culturală, artistică ş.a.
Lucia OLARU NENATI este scriitoare şi publicistă română, doctor în filologie, promotor cultural, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, posesoare a Cărţii Internaţionale de Ziarist.
S-a născut pe 20 februarie 1949 la Rădăuţi, Bucovina.
A urmat studii de filologie şi a fost apoi implicată profesional  în mai multe domenii de cultură precum: muzeografie, teatru, presă ş.a., pasiunea sa statornică fiind universul eminescian.
A publicat până în prezent 35 cărţi de poezie, proză, eseu, literatură pentru copii, cercetare şi istorie literară, eminescologie  şi albume muzicale.
În afară de volumele personale, este prezentă în circa 50 de antologii, culegeri  şi volume colective.
A publicat  mii de articole, fragmente literare, studii, interviuri, reportaje, note  etc., în presă,  în numeroase publicaţii pe suport de hârtie sau on-line din ţară şi din străinătate.
A desfăşurat, de asemeni, o bogată activitate publică susţinând numeroase manifestări  culturale şi ştiinţifice,  conferinţe, comunicări, spectacole şi recitaluri literare şi muzicale, în ţară şi peste hotare, urmărind mereu punerea în lumină a valorilor noastre profunde şi autentice.
Deşi aceste performanţe n-au fost scutite de loc de fel de fel de piedici, obstacole, denigrări, marginalizări  şi invidii eficiente, specifice, din păcate climatului nostru naţional, aprecierile n-au întârziat să apară  aşa încât  despre opera şi activitatea sa au  apărut peste 160 de referinţe în zeci de publicaţii (pe hârtie sau on-line) şi în 35 de cărţi, dicţionare şi volume de critică.
Poeme, articole, studii şi eseuri au fost traduse în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă şi italiană, publicate în  reviste din ţară şi străinătate şi în antologii.
Pentru activitatea sa literară şi culturală a fost distinsă cu peste 60 de premii, distincţii, ordine, medalii, diplome de onoare şi de excelenţă etc, la concursuri literare naţionale, la saloane de carte şi alte manifestări, în ţară şi străinătate.
Dar cea mai de preţ distincţie a fost mereu răspunsul cald al publicului, fie cel direct cu prilejul întâlnirilor nemijlocite, fie cel mediat al cititorilor, mari şi mici, care şi după ani îşi amintesc  cu emoţie impresii despre cărţile sale.