Sala de marmură a Teatrului Mihai Eminescu Botoşani a găzduit, în ariergarda Zilelor Eminescu 2013, lansarea cărţii Mihai Eminescu. Dicţionar enciclpedic care aparţine autorului basarabean, academicianul Mihai Cimpoi. La eveniment au luat parte oameni de cultură din judeţ, dar şi din Suceava, precum şi viceprimarii municipiului, Viorel Iliuţă şi Cosmin Andrei, vicepreşedintele CJ Botoşani, Gheorghe Sorescu.

  Lansare Dictionar Eminescu 1   

   Prelegeri asupra impozantei lucrări au fost  susţinute de scriitoarea Lucia Olaru Nenati, directorul teatrului Mihai Eminescu, Traian Apetrei şi academicianul Nicolae Dabija. “Dicţionarul, pe care-l prefaţează acad. Eugen Simion, e o sinteză care ni-l arată pe Eminescu din copilărie până la maturitate, cuprinzând, pe cât posibil, toate concepţiile, demonstraţiile, contribuţiile la cunoaşterea lui ce s-au acumulat în tot acest timp. Dacă mai adăugăm şi faptul că autorul, familiarizat de decenii cu  limbajul hermeneutic eminescian, caută să aducă, pe cât posibil on time şi diferitele grile şi unghiuri de interpretare, receptare şi analizare – literare, ştiinţifice, filozofice ş.a. ale operei eminesciene ce s-au succedat în diacronia noastră culturală, încercând totodată să practice o detaşare obiectivă ce evocă înţelepciunea unui privitor exterior ce “se-ntreabă şi socoate/ ce e rău şi ce e bine”, rezultă o lucrare de referinţă şi de mare utilitate, un adevărat dar făcut Ţării-Mamă de acest autor din Basarabia, un op de care nu se va putea face abstracţie în cultura noastră, chiar dacă, în chip inevitabil şi chiar dezirabil,  pe marginea acestui dicţionar se vor putea formula observaţii, sesizări, critici, completări, semnalări, corectări, îmbunătăţiri ce nu vor face altceva decât să faciliteze continua sa optimizare.”a declarat Lucia Olaru Nenati.

Lansare Dictionar Eminescu 4 

La rândul său, academicianul Nicolae Dabija, invitat la acest eveniment, a lansat ideea organizării la Botoşani a unui congres dedicat lui Eminescu, opinie îmbrăţişată de oamenii de cultură prezenţi şi l-a comparat pe autorul singurului dicţionar enciclopedic dedicat unui autor român cu Meşterul Manole, încercând să arate munca titanică de ani de zile pe care asemănat-o cu construcţia unei catedrale. 

Lansare Dictinar Eminescu 3

 “Dragostea pentru Eminescu vine şi dintr-o obligaţie profesională pentru că, aşa cum spunea Călinescu, oricare dintre critici trebuie să ajungă să dea o lucrare fundamentală pentru Eminescu. Am mai multe studii realizate,  am vreo 10 volume despre Eminescu şi 74 de dialoguri cu eminescologi din 51 ţări şi sunt pregatit pentru acest dicţionar”, a declarat Mihai Cimpoi.