De curând s-a desfăşurat la Bucureşti o nouă ediţie a Seratelor « Eminescu jurnalistul », organizate lunar de către Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, în colaborare cu Institutul Cultural Român, cel care şi găzduieşte aceste evenimente în eleganta lui sală din Aleea Alexandru. Programul seratei s-a deschis sub titlul “SCRISORI DIN PREZENTUL MEU”.O viaţă dedicată lui Eminescu, în care preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, a prezentat personalitatea scriitoarei şi publicistei dr. Lucia Olaru Nenati, acompaniat de o proiecţie  documentară Power Point cuprinzând momente semnificative adecvate subiectului. Domnia sa a prezentat în acest context şi cartea sa de publicistică, apărută sub egida ziarului Monitorul de Botoşani. După alocuţiunea invitatei acestei serate privitoare la personalitatea eminesciană, i s-a conferit DIPLOMA DE EXCELENŢĂ PENTRU PUBLICISTICĂ a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, acordată la apariţia volumului “Scrisori din prezentul meu”. Prestaţia sa a fost de asemeni încununtată cu un « Însemn de mulţumire pentru contribuţia adusă la împlinirea programelor Seratei « Eminescu, jurnalistul »

Menţionăm că volumul astfel apreciat cuprinde editoriale publicate de autoare de-a lungul timpului în ziarul botoşănean şi a fost editat ca materializare a premiului primit în cadrul “Galei 10 pentru Botoşani” organizată de acesta. Evenimentul de la Bucureşti, având în centrul său activitatea eminescologică şi noua carte de publicistică a autoarei botoşănene, urmează după ce  aceasta a fost lansată, alături de cartea sa de proză scurtă Parabola vulturului, la sărbătoarea ziarului « Zorile Bucovinei » de la Cernăuţi,  precum şi în ziua deschiderii Târgului de carte LIBREX de la Iaşi.