Premii, diplome şi distincţii (peste 60) printre care: 

 • PREMIUL II pentru poezie la CONCURSUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ, Bucureşti, 1976.
 • BREVETUL şi ORDINUL “Meritul Cultural” clasa V-a, 1984.
 • BREVETUL şi ORDINUL Meritul Cultural” clasa II-a, 1986.
 • Nominalizare pentru Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pe anul 1996, cu volumul SINGUR, SINELE MEU (poezii), ed. Junimea, Iaşi, 1996.
 • Premiul pentru eseu la CONCURSUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ „NIHIL SINE DEO”, ediţia I-a, Braşov, 1997.
 • Premiu pentru proză eseistică la CONCURSUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ “Al.Odobescu”, ediţia a XVII-a, şi Diploma de onoare a municipiului Călăraşi, 1997.
 • Premiul „PAVEL DAN” pentru proză scurtă la CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ, ediţia a IV-a, Cluj – Napoca, 1998.
 • Diploma de onoare cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la înfiinţarea Teatrului Mihai Eminescu”, Botoşani, 1998.
 • Diploma de onoare pentru ”iniţiativa culturală – reluarea apariţiei revistei “Junimea Moldovei de Nord”,la Salonul Naţional CARTEA’ 99”, Botoşani, 1999.
 • Diploma de onoare la SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE PENTRU COPII, Chişinău, 2000.
 • BREVETUL şi MEDALIA COMEMORATIVĂ “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” prin DECRET PREZIDENŢIAL “pentru contribuţia deosebită la promovarea operei eminesciene”, 2000.
 • PREMIUL “EMINESCU 2000” al UNIUNII SCRIITORILOR ŞI ZIARIŞTILOR DIN BUCOVINA pentru cartea “ Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii” şi caseta “Cântecele lui Eminescu”, Suceava, 2001.
 • Diploma omagială BOGDAN I pentru “contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea activităţilor culturale, Rădăuţi, 2001.
 • Diploma Direcţiei de cultură – CONSILIUL JUDEŢEAN BĂLŢI- REPUBLICA MOLDOVA pentru “verticalitatea ideii naţionale şi un entuziasm cultural neobosit”, Bălţi, 2001.
 • Premiul şi Diploma Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru “contribuţii în eminescologie”, Suceava, 2001.
 • Diploma de onoare şi Medalia Jubiliară a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE cu prilejul aniversării a 60 de ani de radiofonie publică în Moldova, Iaşi, 2001.
 • Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni pentru PROZĂ (cartea “Coridorul dintre ceasuri”, Ed. Augusta Timşoara, 2000), Suceava 2002.
 • Premiul Special al juriului la SALONUL NAŢIONAL DE CARTE, pentru cartea Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii, ed. II-a, 2002, şi caseta Cântecele lui Eminescu, Chişinău, 2002.
 • Diploma în rang jubiliar şi Trofeul aniversar al revistei “INTERTEXT”, la 5 ani de la apariţie, pentru”activitatea sa creativă de deosebită valoare şi pentru sprijinul adus revistei”, dec., Botoşani, 2002.
 • Premiul INTERTEXT, pentru exegeză la opera eminesciană, ianuarie, Botoşani, 2003.
 • Nominalizare pentru Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pe anul 2002, pentru cartea Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii” şi caseta “Cântecele lui Eminescu”,Iaşi, 2003.
 • Premiul şi Medalia “ TEIUL DE AUR” pentru activitate şi exegeză eminesciană, Ipoteşti – Botoşani, ed. Geea, iunie 2003.
 • Premiul pentru POEZIE la SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ROMÂNEASCĂ, Iaşi, 2003 pentru cartea ARCA DE FRUNZE.
 • Premiul Revistei „Oglinda literară” pentru Eveniment literar, Zilele „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, 2004;
 • Diploma de Onoare „ pentru contribuţia sa la promovarea culturii române în străinătate”şi calitatea de membru de onoare a Federaţiei Asociaţiilor Române din Canada (FAR) precum şi Medalia de aur “Crenguţa de tei – Eminescu – Copou”, Montrėal, Canada, 2004.
 • Diploma de Excelenţă a Consulatului General al României din Cernăuţi “pentru merite deosebite în promovarea limbii, culturii şi spiritualităţii româneşti” Cernăuţi, 15 ianuarie 2005.
 • Diplomă la Salonul Internaţional de carte pentru copii pentru „originalitate în comunicarea cu cei tineri”, Chişinău, aprilie, 2005.
 •  Diploma de Excelenţă „în semn de preţuire şi admiraţie pentru prestigioasa activitate desfăşurată în slujba întăririi coeziunii spiritual- culturale româno-americane ” – Societatea Literară “ Mihai Eminescu “ şi Revista Lumină Lină din New York, Braşov, aug. 2005.
 • Premiul de Excelenţă pentru ”promovarea literaturii” la Zilele „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, 2005.
 • Premiul II şi Diploma Sempre Fidelis Patriae la Concurszul Naţional de Poezie “ Carmen patriae”, Braşov, dec. 2005.
 • Diploma de Excelenţă pentru “contribuţia la fondarea aşezământului muzeal “ Mihai Eminescu”, Ipoteşti şi pentru propagarea spiritului eminescian în lume”, Asociaţia română pentru patrimoniu, Bucureşti, sept. 2005.
 • Diploma “ AMBASSADOR FOR PEACE”- The Interreligious and International Federation for World Peace, Bucureşti, 2006.
 • Diploma ”pentru promovarea imaginii poetului şi a operii sale cu ocazia „Zilelor Eminescu” Ipoteşti-Botoşani, Societatea Numismatică Română, Botoşani, 15 iunie 2006.
 • Diploma de Onoare la Festivalului Internaţional de Poezie, Curtea de Argeş, 2007;
 • Premiul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova pentru CD-ul Din dor de Eminescu la Salonul Internaţional de Carte, Chişinău, 2007.
 • Diploma de Excelenţă pentru promovarea culturii şi valorilor spirituale botoşănene, pe plan naţional si internaţional, Primăria municipiului Botoşani, 2008.
 • Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru Istoria Culturii pentru cartea Arcade septentrionale, Suceava 2008.
 • Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni pentru Istorie Literară pentru cartea George Voevidca. Viaţa şi opera, Suceava 2008.
 • PREMIUL PENTRU CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMANIA - Filiala Iaşi pe anul 2007, pentru volumul Arcade septentrionale, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Iaşi, 2008.
 • Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate şi promovarea imaginii Botoşanilor în ţară şi în lume, la Gala valorilor feminine, Primăria municipiului Botoşani, 2009.
 • Certificat de apreciere pentru activitatea de voluntariat cultural, Botoşani, 2010.
 • Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate, Festivalul Mihai Eminescu, ed. a III-a, Dumbrăveni – Suceava, 2010.
 • Diploma Opera Omnia la Festivalul Internaţional Romeo şi Julieta la Mizil, 2012.
 • Premiul pentru traducere din lb. franceză în lb. română şi Diploma de excelenţă pentru revelarea primei exegeze bacoviene, cartea Existenţa poetică a lui Bacovia de Svetlana Paleologu Mattala Festivalul Toamna Bacoviana, Bacău, 2012.
 • Diploma de excelenţă pentru întreaga carieră în jurnalism, Botoşani, 2013.
 • DIPLOMA de CETĂŢEAN de ONOARE al localităţii Dumbrăveni, jud. Suceava, iunie, 2013.
 • PREMIUL pentru TRADUCERI pe anul 2012 acordat de Societatea Scriitorilor Bucovineni  pentru traducerea din lb. franceză în lb. română a cărţii Existenţa poetică a lui Bacovia de Svetlana Paleologu Matta, Suceava, decembrie 2013.
 • BREVETUL şi MEDALIA  Mihai Eminescu prin Decret prezidenţial al Preşedintelui Republicii Modova în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în activitatea de cercetare a moştenirii literare a scriitorului Mihai Eminescu şi contribuţia esenţială la promovarea operei eminesciene şi la dezvoltarea relaţiilor interculturale,  Chişinău, septembrie 2013.
 • Diploma de excelență pentru merite deosebite de promovare a spiritualității românești la Festivalul  Internațional de Poezie și Epigramă Romeo și Julieta la Mizil, ediția a-VII-a, Mizil, 25 ianuarie 2014.
 • Diplomă de Excelență pentru întreaga activitate la Simpozionul Internațional Grigore Vieru, poet al sufletului românesc, ediția a-II-a, Botoșani, 14-15 februarie 2014.
 • Diploma Honoris Civis Comitatus acordată de Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară în gest de mare respect și recunoștință pentru contribuția remarcabilă la afirmarea spiritului eminescian și a comunității Botoșanilor, prin reactivarea conceptului de localism creator și revoluționarea fenomenului cultural românesc, în modul cel mai pertinent, Botoșani, 20 februarie 2014.
 • DIPLOMA de CETĂŢEAN de ONOARE al municipiului BOTOŞANI,  24 aprilie 2014.
 •  Diploma HONORIS CAUSA şi medalia Eminescu 125 ani de nemurire în semn de înaltă preţuire pentru întreaga activitate pusă în slujba poetului, publicistului, gânditorului Mihai Eminescu, Congresul Internaţional de Eminescologie, ediţia a-III-a, Chişinău, sept. 2014.
 • Diplomă de Excelenţă la Simpozionul Internaţional Grigore Vieru, ed. a II-a, feb. 2014, Botoşani.
 • Diplomă de Excelenţă acordată de Consiliul local Vorona pentru sprijinul acordat la organiarea Serbărilor Pădurii, ajunsă la cea de-a 40-a ediţie, sept. 2014, Vorona.
 • Diplomă de Excelenţă acordată de Societatea Scriitorilor Bucovineni pentru activitatea desfăşurată în spaţiul literar bucovinean, mai 2014, Suceava.
 • Diploma de Excelenţă acordată de Asociaţia Universul Prieteniei Iaşi în semn de recunoştiinţă şi apreciere pentru participarea de înaltă ţinută la evenimentele din cadrul Taberei de creaţie şi recreaţie Galaţi, 27 iulie – 2 aug. 2014.
 •  Diploma de Merit acordată de Asociaţia culturală Vis de artist pentru promovarea muzicii in cadrul proiectului Botoşaniul muzical, iunie 2015.
 •  Diploma de excelenţă acordată de Asociaţia Universul Prieteniei Iaşi pentru sprijinul acordat la realizarea Taberei de creaţie şi recreaţie, Botoşani, 26 iulie – 1aug.2015.
 • Diploma de excelenţă acordată de Asociaţia Universul Prieteniei Iaşi pentru apariţia volumului de autor Parabola vulturului. din colecţia Floare albastră, aug.2015.
 • Diploma şi Trofeul GALA 10 PENTRU BOTOŞANI „pentru iubirea de Eminescu, pentru poezie şi talent, pentru o viaţă închinată frumosului” acordată de cotidianul Monitorul de Botoşani, iunie, 2015, Botoşani.
 • Diploma de excelenţă pentru publicistică acordată la Institutul Cultural Român de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România la apariţia volumului „Scrisori din prezentul meu”, aprilie 2016.
 • 2.Brevet Eminescu-Presedinte, 2000

3. .Diploma poezie      4.Diploma Montreal1. Premiul Uniunii Scriitorilor, Iasi, 2007

5. Diploma Cernauti

6. Diploma Patrimoniu, 2005

 

7. Diploma excelenta Botosani, 20088. Diploma excelenta, Botosani 2009

9. Teiul de aur, 2003    10. Diploma Pavel Dan Cluj 1999

11. Premiul Oglinda literara 200413. Diploma excelenta Focsani

 

16. Diploma Balti 15. Diploma de o6oare Curtea de Arges12. Premiu proza, 200219. Diploma salon carte Chisinau, 2000

18. Diploma Chisinau18. Salon Chisinau, 20078. Diploma Suceava, 2001     Diploma Mizil, 2013Diploma excelenta Mizil 2014Premiul S.S.B. 2008Premiul Fundatia Bucovinei 2008Premiul Fundatiei Bucovina, 2001

Diploma jurnalism, 2013

Lucia Olaru Nenati cetatean de onoare

 

 Brevetul si Medalia M. Eminescu, Chisinau, 2013

Premiu Traduceri, Suceava 2013     Diploma 20 feb. 2014

L.O.N HONORIS CAUSA

L.O.N Diploma cetatean de onoare

 

L.O.N Diploma 10 pentru Botosani

Diploma UZP pt. LON.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetatean de onoare Vorona