La Zilele Duiliu Zamfirescu ( Focşani 2004) cântând Doina eminesciană.