În Canada, la Calgary, (2004) recitând alături de fiica Andreea şi cântând Doina eminesciană.