La New York în timpul lansării cărţii şi casetei eminesciene la Cenaclul  „Mihai Eminescu”, între Mihaela Albu şi preot profesor dr. Theodor  Damian, conducătorul cenaclului.(2000).