Decorare Chisinau, cu Presedintele Republicii Moldova, N. Dabija, Catinca  Agachi Brevetul si Medalia M. Eminescu, Chisinau, 2013Medalie Chisinau

In aceste zile de început de toamnă scriitoarea Lucia Olaru Nenati a răspuns invitaţiei de a participa din nou la Congresul Mondial al Eminescologilor organizat la Chişinau de către următoarele instituţii culturale: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, Institutul Cultural Român, Centrul Academic Internaţional Eminescu şi la care au fost invitate cu precădere personalităţi din Republica Moldova şi România, dar şi din diferite alte ţări ale lumii precum: Rusia, Ukraina, Italia, China, Chile, Turcia, Albania s.a, preocupate de aprofundarea universului eminescian.
Ca atare, dsa a luat parte la activităţile cuprinse în programul Congresului: comunicări, lansări de cărţi, masă rotundă, inaugurarea unei cafenele literare, sărbătorirea acad. Eugen Simion, Salonul Internaţional de Carte al Bibliotecii Naţionale, deplasări în localităţi din proximitate ş.a., susţinând alocuţiuni şi comunicări adecvate temei generale, şi oferind gazdelor albumul Judeţul Botoşani, editat de Consiliul Judeţean Botoşani şi broşuri editate de Memorialul Eminescu din Ipoteşti, reprezentând deci implicit şi aceste instituţii botoşănene.
Un punct important din desfăşurarea congresului a fost invitarea unora dintre participanţii cu merite deosebite la Reşedinţa de Stat a Republicii Moldova unde s-a desfăşurat o impresionantă ceremonie de acordare a unor decoraţii. Invitaţia adresată scriitoarei botoşănene conţinea următoarea motivaţie:
„Stimată doamnă prof. dr. Lucia Olaru Nenati vi se va conferi Medalia „Mihai Eminescu” în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în activitatea de cercetare a moştenirii literare a scriitorului Mihai Eminescu şi pentru contribuţia esenţială la promovarea operei eminesciene şi la dezvoltarea relaţiilor interculturale”.
Grupul celor invitaţi a fost primit la palatul oficial unde, în prezenţa Gărzii de onoare a Republicii Moldova, în acordurile imnului de stat, preşedintele republicii, Nicolae Timofti, a înmânat fiecăruia dintre cei desemnaţi diferitele medalii adecvate personalităţii, activităţii şi meritelor fiecăruia, însoţite de brevetele prezidenţiale.
Lucia Olaru Nenati s-a numărat printre eminescologii (cercetători, traducători, exegeţi, editori promotori ai universului eminescian) din Moldova, din ţară şi din străinătate, cărora li s-a acordat Medalia „Mihai Eminescu” însoţită de brevetul prezidenţial cu brasardă tricoloră, cu imaginea medaliei pe care este gravat chipul lui Eminescu, semnată de preşedintele republicii pe care este scris următorul text:
Brevetul nr.05390,
Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova
Doamnei Lucia Olaru-Nenati
I s-a conferit Medalia „Mihai Eminescu”
Insemnul nr.00247
Semnat: Preşedintele Republicii Moldova, (semnătura olografă şi ştampila preşedintelui)
„In alocuţiunea de mulţumire am invocat suprema onoare a unui scriitor şi intelectual dedicat lui Eminescu pe meleagurile originii sale botoşănene de-a primi o decoraţie prezidenţială ce poartă numele său şi, nu în ultimul rând, într-un măreţ imobil situat pe strada „Nicolae Iorga”, acesta fiind originar tot din Botoşani, şi am oferit CD-ul meu cu Cântecele lui Eminescu. Ceremonia a continuat prin ciocnirea cupelor de şampanie şi prin realizarea de fotografii ale celor decoraţi în faţa reşedinţei împreună cu preşedintele statului.” a declarat Lucia Olaru Nenati.
De menţionat că aceasta este a doua Medalie Mihai Eminescu primită prin decret al unui preşedinte de stat, după aceea semnată de preşedintele Emil Constantinescu în Anul Eminescu 2000.