ACTIVITATE  LITERARĂ

Debut în presă şi editorial:

– În 1967, cu poezia Lui Eminescu, în primul număr al revistei şcolare “Lumina” din oraşul Rădăuţi,
Bucovina;
– Editorial: „Cea mai tînără Ecaterină ” (poezii), în  caseta „Zece poeţi
tineri” prin  concursul de debut al editurii Junimea, Iaşi, 1975.

Colaborări la numeroase publicaţii din ţară şi din străinătate printre care:

România literară, Luceafărul, Cultura, Contemporanul,  Ateneu, Convorbiri literare, Viaţa românescă, Cronica,  Steaua, Bucovina literară, Oglinda literară, Dacia literară,  Analele Bucovinei, Tribuna, Intertext, Revista muzeelor, Vatra Veche, Pagini Bucovinene, Septentrion, Ţara Fagilor, Caiete Botoşănene, Hyperion, Orient latin, Porto-Franco, Colloquium, Mesager bucovinean, Eminescu, Raţiunea mistică, Dimineaţa, Tibiscus, Viaţa de pretutindeni, Revista Română, Cetatea literară, Literatorul, Gazeta creştină, Gazeta de Botoşani, Gazeta Vega, Crai Nou, Junimea Moldovei de Nord, Forum cultural, Scriptum, Drama, Dacia magazin, Revista noastră, Contact internaţional, Luceafărul.net, Viaţa, Viaţa Botoşanilor, Publicaţiile Institutului “Al. Philippide” Iaşi, Evenimentul de Botoşani, Dimineaţa, Absolut cultural, Caietele Teatrului “ M. Eminescu”, Plai românesc (Cernăuţi), Zorile Bucovinei (Cernăuţi), Arcaşul (Cernăuţi), Glasul Bucovinei (Cernăuţi-Bucureşti), Septentrion literar  (Cernăuţi-Bucureşti), Literatura şi Arta (Chişinău), Glasul Naţiunii (Chişinău),  Lumina (Iugoslavia), Lumină Lină (Gracious Light, New York, S.U.A), New York Magazin (S.U.A), Meridianul Românesc (S.U.A), Lumea liberă (S.U.A),  Curentul Internaţional ( S.U.A),  Luceafărul românesc (Canada), Cuvântul adevărului ( The word of truth, Edmonton, Canada),  Aici România (Calgary, Canada) şi numeroase reviste şcolare, ş.a.
Lucia Olaru Nenati a publicat mii de articole, fragmente literare, studii, interviuri, reportaje etc., în presă pe suport de hârtie dar şi în numeroase publicaţii  on-line precum: Carte şi Arte, Luceafărul.net, Cetatea lui Bucur, Clipa, Constelaţii diamantine, Armonia, Singur, Neamul românesc, Analize şi fapte, Luceafărul românesc, Absolut cultural, Monitorul cultural, Ecoul, Confluenţe româneşti, Omnigraphies (Los Angeles, S.U.A) Climate (Sydney, Australia), Gândacul de Colorado (S.U.A), Curentul Internaţional (Chicago, S.U.A),  Agero (Stuttgart, Germania), Observatorul (Toronto, Canada) Iosif Vulcan şi RomanianVip (Australia), Caietele de sud-est (Franţa), Letras Rumanas (Spania), La jornada (Mexic) ş.a.

APARIŢII  EDITORIALE (35 CĂRŢI şi ALBUME MUZICALE):

• CEA MAI TÎNĂRĂ ECATERINĂ (poezii), ed. Junimea, Iaşi, 1975.
• DRUMURI (poezii), ed. Eminescu, Bucureşti, 1977.
• FLOAREA-NTRE PIETRE (poezii), Comitetul de cultură Botoşani, 1979.
• NESFÎRŞITELE VĂMI (poezii), ed. Eminescu, Bucureşti, 1979.
• COCHILII CÎNTĂTOARE (poezii), ed. Eminescu, Bucureşti, 1982.
• UMBRA CASANDREI (poezii), ed. Junimea, Iaşi, 1983.
• UCENICIA DE AUR ŞI PURPURĂ (poezii), ed. Eminescu, Bucureşti.1985.
• CÎND ADOARME O BUBURUZĂ (carte pentru copii), ed. Junimea, Iaşi,1986;
– ediţia a II-a revizuită şi  adăugită, ed. Axa, Botoşani, 1996.
– ediţia a III-a revizuită şi  adăugită, ed. Geea, Botoşani, 2003.
• SERPENTINE (proză eseistică, apărută cenzurată  în decembrie 1989),  ed. Eminescu, Bucureşti, 1989.
• BĂIEŢEI, CLOPOŢEI ŞI FETIŢE, LUMINIŢE (carte pentru copii), ed. Junimea, Iaşi, 1991;
– ediţia a II-a  revizuită şi adăugită, ed. Geea, Botoşani, 1998.
• SINGUR, SINELE MEU (poezii), ed. Junimea, Iaşi, 1996.
• CORIDORUL DINTRE CEASURI (proză), ed. Augusta, Timişoara, 2000.
• EMINESCU. DE LA MUZICA POEZIEI LA POEZIA  MUZICII  (eseu),  prefaţată de  D.Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, ed. Geea Botoşani, 2000, având ca anexă caseta muzicală CÂNTECELE  LUI EMINESCU conţinând reconstituirea repertoriului muzical eminescian, în premieră absolută,  în interpretarea  autoarei, acompaniată de Orchestra  „Rapsozii Botoşanilor”, dirijor Ioan Cobâlă.
– ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, conţinând prefaţe semnate de:  acad. D. Vatamaniuc şi  prof. univ. dr. Viorel Cosma, muzicolog, ed.Geea, 2002, Botoşani;
– ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, conţinând prefeţe semnate de: acad. D. Vatamaniuc şi  prof. univ.dr. Viorel Cosma, muzicolog, ed. Agata, 2012, Botoşani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • VITRINA ASCUNSĂ (Vitrine cachée) – Carte  pe  internet – antologie  poetică de autor, ed. I-a şi a II-a, apărută în colecţia internaţională  Equivalences (Archives éléctroniques de littérature, art & philosophie), Olanda, 2001 şi 2003, editor Adrian Rezuş,
(www.equivalences.f2s.com).
• ARCA DE FRUNZEantologie poetică de autor – (poezii), ed. Augusta, Timişoara, 2003.
• CÂNTECELE LUI EMINESCU, album (CD) cuprinzînd în booklet,  sinteza cărţii  Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii   şi a receptării critice, ed. Geea, 2004.                                                                                                                                                                                                                                                           – ediţia a II-a  revizuită şi adăugită, ed. Agata,  Botoşani, 2012.
• DIN DOR DE EMINESCU, album (CD)  cuprinzând “cântece à cappela şi poeme originale în spirit eminescian”, în interpretarea autoarei, cântece în compoziţie proprie,  iar în bookletul anexă, „aventura unei idei”, Studioul Pro-Helvetica-Ria Botoşani, 2006.
(http://www.youtube.com/watch?v=tYazRVdOCfw ).
• GEORGE VOEVIDCA. VIAŢA ŞI OPERA (istorie literară), ed. Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Moldovenesc, 2007.
• ARCADE SEPTENTRIONALE (Reviste, personalităţi şi grupări literar- culturale din Ţara de Sus implicate în consolidarea prin cultură a Marii Uniri de la 1918), (istorie literară), cu cinci prefeţe semnate de: acad. Constantin Ciopraga, acad. D. Vatamaniuc, prof. univ. dr. Dumitru Micu, prof. univ. dr. Dan Mănucă, prof. univ. dr. Liviu Leonte, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007.
• POEZIA COLINDELOR  NOASTRE, album (CD) cuprinzând poeme proprii despre iarnă, colinde româneşti şi internaţionale şi compoziţii proprii, în interpretarea autoarei, Logic Studio Suceava – Ria Botoşani, 2009.                                                                                                                                                                   • ACADEMIA NORDULUI 150 – SOCIETATEA PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVONA ( istorie literară), ed. Agata, Botoşani, 2012.                                                                                                                                                                                                                                                         • SENTIMENTUL SPIRALEI – OPERA OMNIA – Poezie contemporană - ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                • EXISTENŢA POETICĂ A LUI BACOVIA de Svetlana Paleologu Matta, traducere din lb. franceză în lb. română, studiu introductiv, interviu, medalion biobibliografic, anexe şi îngrijire ediţie de Lucia Olaru Nenati, ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2012.

• EXISTENŢA POETICĂ A LUI BACOVIA de Svetlana Paleologu Matta,  traducere din lb. franceză în lb. română, studiu introductiv, interviu, medalion biobibliografic, anexe şi îngrijire ediţie de Lucia Olaru Nenati, ediția a II-a, revizuită și adăugită, ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2013.

PARABOLA VULTURULUI ( proză scurtă), Colecţia Floare albastră, Editura Pim, Iaşi, 2015.

• SCRISORI DIN PREZENTUL MEU, (publicistică), Editura Mediapress, Botoşani 2015.

• ARCADE SEPTENTRIONALE (Reviste, personalităţi şi grupări literar- culturale din Ţara de Sus implicate în consolidarea prin cultură a Marii Uniri de la 1918), (istorie literară), ediția a II-a revizuită și adăugită, cu cinci prefeţe semnate de: acad. Constantin Ciopraga, acad. D. Vatamaniuc, prof. univ. dr. Dumitru Micu, prof. univ. dr. Dan Mănucă, prof. univ. dr. Liviu Leonte, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018.

• UITAM SĂ MĂ TREZESC ÎN ZORI, Carte monopoem. Conține poemul Uitam să mă trezesc în zori tradus în 20 de limbi și este realizată de Asociația Culturală Regal d Art și Editura PIM Iași, 2018.

Prezentă în circa 50 de volume colective şi antologii, printre care:                                                                                                                                                                                                                                                  • Fântâna soarelui  (volum colectiv), Botoşani,1975;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Versuri (volum colectiv), Râmnicu Vîlcea, 1976;
• Arc de triumf – antologie poetică – (volum colectiv), Botoşani, 1977;
• Durere  şi  eroism  (volum  colectiv), ed. Eminescu, Bucureşti, 1980;
• Pământule de-acasă (volum colectiv), ed. Eminescu, Bucureşti, 1983;
• Operaţie pe cord deschis – Antologia textelor premiate la  Concursul Naţional de Literatură „Nihil sine deo”,  ediţia a II-a, ed. Astra, Braşov, 1998;
• Un year –  Poems – (antologie poetică în limba engleză – poeţi din U.S.A, Argentina, Anglia şi România ), H & H  Promotion, New York, U.S.A,   1998 (număr în Biblioteca Congresului american 98 –717672);
• Poezia pădurii – antologie, iniţiată şi îngrijită de Radu Cârneci, ed. Orion, Bucureşti, 1999;
• Secunda zero – 2000, carte de interviuri de Dumitru Dem. Ionaşcu, ed. Călăuza, Deva, 2000;
• Eminescu  2000 – Aniversări newyorkeze, antologie de Theodor Damian, ed. Axa, Botoşani, 2000;
• Antologia poeţilor români din Bucovina (1775-2002), de Emil Satco, ed. Junimea, 2002;
• Folclor stăneştean, antologie de Ion Filipciuc, ed. “Biblioteca Mioriţa”, Câmpulung Bucovina, 2003;
• Mioriţa. Printre munţii ce se bat în capete, antologie de dr. Ion Filipciuc, ed.“Biblioteca Mioriţa”, Cîmpulung, Bucovina, 2003;
• Almanah Mihai Eminescu 2004, volum îngrijit de Mihail. I. Vlad, ed. Macarie, Târgovişte, 2004;
• Calicantus: Scene din viaţa lui  Cristal de Svetlana Paleologu Matta, ed. Augusta & ed. ArtPres, Timişoara, 2005;
 Cuvinte pentru  urmaşi. ” Modele” şi ”exemple” pentru Omul Român, ed. Carpathia Press, Bucureşti, 2005;
• Zoe Dumitrescu Buşulenga, Opera încoronată, ed. Carpathia Press, Bucureşti, 2005;
• Căile luminii, Istoria unui deceniu de cultură în Statele Unite, de Aurel Sasu şi Carmina Popescu, ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2005;
• Întîlnirile de vineri, Istoria unui deceniu de cultură în Statele Unite, de Aurel Sasu şi Carmina Popescu, ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2005;
• Mărturisirea  de credinţă literară,  ed. Carpathia Press, Bucureşti, 2006;
•  Lectură şi  creativitate, (volum), Institutul de Filologie Română ”A.  Philippide” Iaşi, ed.Academiei Române, Bucureşti, 2006;
• Analele Bucovinei, an XIII, nr.1 /2006;
• Voices of contemporary romanian poets, (antologie de poezie românească tradusă în limba engleză), ed. Sedan, Cluj-Napoca, 2007;
• The  sun and the moon (Soarele şi luna) – Antologia Festivalului Internaţional de Poezie, Curtea de Argeş, ed. Academiei Internaţionale Orient-Occident, Bucureşti, 2007;
• Altare – Antologie de poezie româno-americană, ed. Geea, Botoşani, 2007;
• Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice – volum editat de Institutul de Filologie  Română ”A. Philippide” Iaşi, al Academiei Române, ed. Alfa, Iaşi, 2007;
• Al cincilea patriarh, ed. Intramundus, Bucuresti, 2007;
• A fost odată George Muntean – remember, ed. Palimpsest, Bucureşti, 2008;
• Nord – Antologia poeţilor botoşăneni de azi-  ed. Axa Botoşani, 2009;
• Cea mai curată lacrimă a noastră,  de  Grigore Crihan, Ed. Micmo, Cernăuţi, 2009;
• Grigore Vieru în amintirile contemporanilor, ed. Princeps Edit, Iaşi, 2009;
• Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară  şi etnofolclorică românească şi contextul  european – volum editat de Institutul de Filologie Română ”A. Philippide” Iaşi, al Academiei Române, ed. Alfa, Iaşi, 2009;
• Poezia Bucovinei, antologie de Vasile Tărâţeanu, ed. Universul Şcolii, Alba Iulia, 2009;
• Timpul poeziei – Poete contemporane – ( Time of  poetry-Contemporary Poetesses) – antologie româno-engleză, Casa Editorială Odeon, Bucureşti, 2009;
• Antologia sonetului românesc (vol. I –III), ediţie realizată de Radu Cârneci, ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2009;
• Când amintirea începe să vorbească, volum realizat de Rodica Belţea, ed. Muşatinii, Suceava, 2010;

• Antologia Laureaţilor Premiilor EMINESCU pentru literatură, arte vizuale, colecţii şi colecţionari „Teiul de Aur” şi „Teiul de Argint” ale Editurii Geea (2002-2011), Botoşani, ed. Geea, 2011;                                                                                                                                                                                                           • Scriitori laureaţi ai Premiului Eminescu al Editurii Geea, Botoşani, ed. Geea, 2012;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •  Despre  • Despre arta păpuşarilor români (vol. I-II) de Toma Hogea, ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2012.
•  Sol omnibus lucet, antologia scriitorilor bucovineni, ed. Lidana, Suceava, 2012.

•  Simbioze lirice – Antologie de poezie, editura Anamarol, Bucureşti, 2014.

• Biblio Polis, Revistă de biblioteconomie editată de Biblioteca Municipală ”B.P.Haşdeu” Chişinău, Eminesciana 2013, autor Elena Dabija.

Scripta Manent – Antologie de proză, editura Anamarol, Bucureşti, 2014.

• Sonet. Antologie românească de Florian Chelu Madeva, ed. Rimus, Oradea, 2014.
•Antologie de poezie română contemporană, ediţie in limbile română, franceză, engleză, germană, vol. II, ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2014.

• Ion Ciurea –Weidner, profesor universitar, jurnalist şi poet la 75 de ani, ed. Eurocarpatica, Sfântul Gheorghe, 2015.
• Grigore Bostan în amintirile contemporanilor, ed. Princeps Multimedia, Iaşi, 2015.

• Mihai Chiriac, Grigore Vieru, acum şi in veacuri, Dumbrăveni, 2015.

• Petruţ Pârvescu, Scriitorul destin şi opţiune, editura PIM, Iasi, 2015.

•Ileana Costea, Exerciţii de neuitare, ed. Reflection publishing, Los Angeles, California, S.U.A, 2015.

•Mălina Aniţoaei, Rădăuţi – centrul lumii, Ed. Ion Prelipcean, Horodnic de Jos, 2016.

 

 

Piese de teatru:

* Dansul literelor (piesă pentru Teatrul de păpuşi),  reprezentată pe scena Teatrului  „Vasilache” din  Botoşani.
* Făt – Frumos din lacrimă – dramatizare după Mihai Eminescu, reprezentată pe scena aceluiaşi teatru.

Traduceri: Poeme, articole, studii şi eseuri au fost traduse în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă şi italiană publicate în  reviste şi antologii. din ţară şi străinătate. A tradus din lb. franceză în lb. română cartea Existenţa poetică a lui Bacovia de Svetlana Paleologu Matta publicată la ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2012.