Constatin Iordăchescu despre Al. Macedonski                 Ciclul dedicat aceleiaşi lui Macedonski continuă, aşa cum fusese anunţat, în paginile Adevărului… cu un alt articol intitulat Epigrama contra lui Eminescu[1] în care Constantin Iordăchescu arată de la început că „Macedonski n-a fost nici primul nici ultimul care l-a lovit pe Eminescu, căci aceasta  „e adeseori...