!0 pt. Botosani foto  L.O.N Diploma 10 pentru BotosaniL.O.N la Gala 10 pt. Botosani

Lucia Olaru Nenati este scriitoare şi publicistă, doctor în filologie, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Încă de la finalizarea studiilor universitare şi-a legat viaţa de universul eminescian. A primit repartiţie la Ipoteşti şi s-a implicat în reconfigurarea Casei Memoriale Mihai Eminescu.
În cele peste patru decenii de activitate a publicat 31 cărţi de poezie, proză, eseu, literatură pentru copii, cercetare şi istorie literară, eminescologie. A readus în atenţia publicului cântece străvechi, îndrăgite şi interpretate cândva de Eminescu, realizând cartea „Eminescu – de la muzica poeziei, la poezia muzicii” şi CD-urile „Cântecele lui Eminescu” şi „Din dor de Eminescu”.
Lucia Olaru Nenati este prezentă cu lucrări în 40 de antologii, culegeri şi volume colective.
Fiind un adevărat om al cetăţii, a susţinut sute de conferinţe, comunicări, spectacole şi recitaluri literare şi muzicale, în ţară şi peste hotare, promovând opera eminesciană, Botoşaniul cultural, valorile autentice.
Pentru activitatea sa literară şi culturală este considerată un adevărat ambasador cultural al Botoşaniului şi a fost distinsă cu peste 60 de premii, ordine, medalii, diplome de onoare şi de excelenţă.
Printre acestea se află Brevetul şi Medalia „Mihai Eminescu” prin Decret prezidenţial al Preşedintelui Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în activitatea de cercetare a moştenirii literare a scriitorului Mihai Eminescu, pentru contribuţia esenţială la promovarea operei eminesciene şi la dezvoltarea relaţiilor interculturale (Chişinău, septembrie 2013), Diploma Honoris Civis Comitatus, acordată de Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară în gest de mare respect și recunoștință pentru contribuția remarcabilă la afirmarea spiritului eminescian și a comunității Botoșanilor, prin reactivarea conceptului de localism creator și revoluționarea fenomenului cultural românesc (Botoșani, 20 februarie 2014) şi Diploma Honoris Causa şi medalia „Eminescu – 125 ani de nemurire”, în semn de înaltă preţuire pentru întreaga activitate pusă în slujba poetului, publicistului, gânditorului Mihai Eminescu (Congresul Internaţional de Eminescologie, ediţia a-III-a, Chişinău, septembrie 2014).
În 2014, Lucia Olaru Nenati a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani.